Michal Bauer – Obrazy 1993 až 1985.

 

Zpět na titulní stánku

 

 

 

 

Schoulení, 1992, 150 × 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

(Publikováno: katalog Michal Bauer – Red Line,  2022.)

 

Když se pokusím stručně charakterizovat můj vývoj, směřoval jsem od naivních obrázků přes expresi k abstrakci. Ale od počátku jsem intuitivně používal centrální kompozice, mělký neurčitý prostor, zjednodušoval jsem tvary až do úplné abstrakce. Přes rozdílné vyznění mají nejranější obrazy mnoho společných prvků se současnou tvorbou.

V roce 1993 jsem dospěl k pocitu, že malovat temné expresívní obrazy pro mě dál nemá smysl, a žačal jsem složitě hledat cestu někam jinam.

detail

1992, fotka z ateliéru.

detail

Hrot, 1993, 142 × 114 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Hlava, 1991, 150 × 120 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Detail, Střed, 1991, 150 × 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Střed, 1991, 150 × 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Stoupání, 1990, 100 × 90 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

1990, 105 × 80 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Tady už jsem začal z mého dnešního hlediska směřovat "správným" směrem, ale nakonec jsem se ještě jednou a naposled po roce 1991 vrátil k více expresivnímu výrazu.

detail

1990, 49 × 78 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

1990, 100 × 115, olej, plátno, neprodejné.

detail

Soustředění, 1990, 115 × 115 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Detail, Společenství, 1990, 90 × 105 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Společenství, 1990, 90 × 105 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

Zápas, 1989, 65 × 80 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

1989, 105 × 80 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Jeden z prvních obrazů namalovaných v "ateliéru" v Ostrožské Nové Vsi. Zvětšoval jsem formáty, celkově jsem se, také pod vlivem starších spolužáků, postupně odpoutával od naivního nepoučeného přístupu.

detail

1989, 62 × 62 cm, olej a tempera, plátno, neprodejné.

(Publikováno: katalog Michal Bauer – Red Line,  2022.)

detail

1989, 29,5 × 40 cm, olej na překližce, neprodejné.

detail

Detail, Albert Camus, 1988, 40,5 × 30,5 cm, olej na překližce, neprodejné.

detail

Detail, Podle Jacopa Bassana, 1987,

40 × 30 cm, kombinovaná technika na překližce, neprodejné.

detail

Detail, Podle Jacopa Bassana, 1987,

45 × 32,5 cm, olej na plátně, neprodejné.

detail

Stromy, 1987, 37 × 50 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Tento nevelký obrázek krajiny jsem namaloval o prázdninách, téměř přesně v den svých osmnáctých narozenin. Četl jsem právě Žízeň po životě (Irving Stone), proto tak výrazný Vincent van Gogh. Až do roku 1989 jsem maloval v izolaci ve svém pokojíčku, nikdo kromě rodiny ještě dlouho moje obrazy neviděl, ani moji spolužáci – studoval jsem design.

detail

Detail, Stromy, 1987, 37 × 50 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

1987, 40 × 60 cm, tempera na plátně.

Bratr a la Picasso modré období. Sice „podle“ velikána malířství, ale ve skutečnosti zcela naivní obraz...

detail

Papír A4, 1987, kolorovaná kresba tužkou, neprodejné.

detail

A3, 1987, kresba tužkou.

Domácí práce na talentovky na VŠUP – leden roku 1987 – 17 let, neprodejné.

detail

1986, 39 × 61,5 cm, olej, plátno, neprodejné.

detail

1985, 14 × 20 cm, olej, plátno, neprodejné.

 

Jedno z prvních svěžích zátiší. Po pokusech temperou na překližce ve čtnácti patnácti letech jsem začal dělat olejem na plátně – tady jsem měl 16 let. Celkově jsem udělal na SUPŠ desítky obrazů.

 

 

Zpět na titulní stránku

detail