Michal Bauer – Dotýkání:

 

 

 

Dotek, 2014, 160 x 80 cm, plátno.

detail

Detail, Dotek, 2014, 160 x 80 cm, plátno.

detail

Dotek. 2014, 160 x 80 cm, plátno.

 

Červená přichází strukturou zespodu, žlutá shora, uprostřed v místě setkání čistá oranžová...

detail

Dotek, 2014, 110 x 110 cm, plátno.

 

Hladká červená se kříží se žlutou strukturou, v křížení malý oranžový bod, místo doteku.

detail

Spojení, 2011, 130 x 130 cm, plátno.

(Publikováno: Katalog Ars 51, 2011, Záhorská galéria v Senici, Galerie výtvarného umění v Hodoníně.)

detail

Dotýkání, 2010, 190 x 135 cm, plátno, neprodejné.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Doteky, 2010.)

detail

Spojení, 2011, 190 x 60 cm, plátno, neprodejné.

 

Žlutá barva vyzařuje strukturou k červené. Červená barva vyzařuje strukturou k žluté. Dokonalým prolnutím červené a žluté zvniká čára spojení, v tomto případu vertikála (detail dole).

Formálně vytříbená minimalistická ikona dotýkání – spojení, se symbolickým obsahem a jemnou „malířskou‟ kvalitou kontrastu hladké barvy i plátna a plastické struktury.

detail

Detail, Spojení, 2011, 190 x 60 cm, plátno, neprodejné.

detail

Spojení, 2011, 130 x 45 cm, plátno.

detail

Dotýkání, 2010, 45 x 45 cm, plátno, soukromá sbírka.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Doteky, 2010, Katalog Kovářovi žáci, historie zlínské VŠUP 1952 – 2011, 2012.)

detail

Dvojitý dotek, 2011, 65 x 65 cm, plátno.

 

Barevná kolečka jsou středem kružnic stejné barvy a poměrem velikosti přesně odpovídají velikosti kruhů.

detail

Dva – jiskření, 2010, 110 x 110, plátno.

detail

Dotýkání, 2010, 90 x 90 cm, plátno.

detail

Souvislosti, 2010, 130 x 65 cm, plátno.

(Publikováno: Katalog Michal Bauer – Doteky, 2010.)

 

Zpět na titulní stánku www.michalbauer.cz

detail